Aliskulman kyläyhdistys

Aliskulman kyläyhdistys ry on toiminut aktiivisesti Nousiaisissa jo vuodesta 1994. Tähän mennessä suurin projekti on ollut POMO-hankkeena toteutettu vanhan rautatieaseman kunnostaminen pääasiassa vuosina 1998-1999. Noin 4000 talkootunnin jälkeen Vanhan Aseman juhlatilat saatiin käyttöön loppuvuodesta 1999. Vanhan Aseman yläkerta, keittiötilat ja pihapiiri kunnostettiin Asema-projektina vuosina 2002-2005.

Alun perin Vanha Asema oli yhdistyksellä vuokralla RHK:lta, mutta nykyisin yhdistys omistaa Nousiaisten Vanhan Aseman. Talkoohenki on elänyt voimakkaana Aliskulmalla ja yhdessä ponnistellen kylä on onnistuttu pitämään energisenä ja elinvoimaisena. 1920-luvulla rakennettu Nousiaisten Vanha Asema on herännyt uudestaan henkiin ja toimii kylän keskipisteenä ja myös Aliskulman kyläyhdistyksen kokoontumispaikkana.

Talkoohenkeä tarvitaan sillä asemavanhuksen kunnossapito vaatii jatkuvaa työtä. Vuonna 2011 kyläyhdistys on rakentanut Vanhan Aseman pihaan uuden ja nykyaikaisen leikkikentän, joka palvelee niin kylän omaa pikkuväkeä kuin juhlavieraidenkin lapsia.

Vain kyläläisille tarkoitettu osio avautuu kirjautumalla sivun yläreunan valikosta.